Entries by admin

THƠ TUẦN CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 2021

Miệng ong có mật ngọt ngào, Nhưng đuôi có nọc chích vào khốn thay. Khi xưa cũng giống ngày nay, Bao người lắm kẻ nói ngày làm đêm. “Cẩn tắc vô náy” lời khuyên, Thomas luận lý làm nền bản thân. Điều Ông đòi hỏi chẳng ngần: Tay rờ mắt thấy thiết cần mới tin. […]