Entries by admin

LỜI XIN LỖI VỀ VIỆC XIN LỄ

Cha Danh gởi lời xin lỗi đến những anh chị em và gia đình đã xin lễ trong Chúa Nhật tuần trước (7/5 & 8/5/2022). Vì lần đầu tiên lấy những ý lễ trong thùng đựng ý lễ, nên con chưa có kinh nghiệm để kiểm tra đường ống dẫn ý lễ đi xuống thùng […]

CÁM ƠN BAN LỄ SINH

Cộng đoàn cám ơn 25 em trong Cộng đoàn đã quảng đại đăng ký tham dự 2 buổi tập giúp lễ để phục vụ Cộng đoàn. Hy vọng các em tìm được niềm vui trong phục vụ Cộng đoàn nơi Bàn Tiệc Thánh Thể. Cộng đoàn cũng không quên cảm ơn những người cha mẹ […]

SUY NIỆM – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C, 15/5/2022

Nếu trong tuần Bát nhật Phục sinh, Phụng vụ trích dẫn những chứng từ của những người đã mắt thấy tai nghe về Đấng đã sống lại từ cõi chết, thì trong mùa Phục sinh, Phụng vụ lại giới thiệu cho chúng ta sự phát triển kỳ diệu của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. […]

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA 2022

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA 2022 NGÀN HOA DÂNG MẸ CHÚA NHẬT 1/5 10.00am: Rước kiệu, Dâng hoa & Thánh lễ Khai mạc TỪ THỨ HAI 2/5 ĐẾN THỨ SÁU 6/5 7.00pm: Giờ Tôn Vương do các xóm giáo và đoàn thể phụ trách (Lưu ý: Không có Thánh Lễ 10.00am ngày thường trong tuần này) […]

THƠ TUẦN CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 2022

Ga 13,31-33a .34-35. Vừa dời phòng tiệc đi ra, Chúa liền phán vắng Giu-đa điều này: Con Người vinh hiển từ đây, Và Cha được hiển vinh ngay chính mình. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh, Bởi Ngài định liệu quy trình thực thi. Khi Người quyết định sự gì, Hiển vinh Cha ắt tức […]