Hình ảnh: Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện cắm trại tại Don Bosco Camp, 22-24/9/2023

Video: Chương trình Phỏng vấn Bên lề Ngày Truyền Thống 2023

Hình ảnh: Thánh lễ mừng kính Thánh Mary MacKillop bổn mạng Ban Khánh Tiết, 16/9/2023

Video: Thánh lễ mừng kính Thánh Mary MacKillop bổn mạng Ban Khánh Tiết, 16/9/2023

Hình ảnh: Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Augustinô Huy, 16/9/2023

Thánh Lễ An Táng Ông Vincentê Bùi Văn Đại, 10.00am | 15/9/2023

Thánh Lễ Phát Tang Ông Vincentê Bùi Văn Đại, 6.30pm | 14/9/2023

Hình ảnh: Thiếu Nhi Thánh Thể Rước Đèn Trung Thu 2023

Hình ảnh: Ngày Truyền Thống 2023 – Tiệc mừng & Văn Nghệ, Album 3

Hình ảnh: Ngày Truyền Thống 10/9/2023 – Rước kiệu & Thánh lễ, Album 3