Hình ảnh: Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 19/5/24 – Album 2

Hình ảnh: Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 19/5/24 – Album 1

Hình ảnh: Ca Đoàn Thánh Linh Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập (1979-2024)

Video: Lễ Bổn Mạng & Sinh Nhật 45 Năm Ca Đoàn Thánh Linh, Chúa Nhật 19/5/24

Hình ảnh: Mừng Ngày Của Mẹ sau Thánh lễ 10.00am Chúa Nhật 12/5/2024

Hình ảnh: Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện 2024

Hình ảnh: Thánh Lễ – Lễ Khai Mạc Tháng Hoa, 5/5/2024

Hình ảnh: Flycam Múa Dâng Hoa & Rước Kiệu – Lễ Khai Mạc Tháng Hoa, 5/5/2024

Hình ảnh: Múa Dâng Hoa & Rước Kiệu – Lễ Khai Mạc Tháng Hoa, 5/5/2024