Video – Mừng Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Phaolô Lộc 15-02-2020

Video – Thánh Lễ Mùng Hai Tết Canh Tý 2020 tại TTTMLV, Keysborough

Hình Ảnh – Thánh Lễ Mồng Hai Tết Canh Tý, Chúa Nhật 26/1/2020

Hình Ảnh – Thánh Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Canh Tý, Thứ Sáu 24/1/2020

Video – Hai Cha Tuyên Úy Chúc Tết, với Phóng Sự Đêm Giao Thừa 2020 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Keysborough

Video – Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Cố Barth Huỳnh San, Thứ Bảy 18/1/2020