Video – Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Augustinô 2019 tại T.T.T.M.L.V

Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Phaolô Hạnh tại TTTMLV – 2019

Video – Linh Mục Guise Vũ Ngọc Tuyển Tâm Tình Cùng Anh Chị Em Tân Tòng Ngày Lễ Họp Mặt Tân Tòng Truyền Thống Kỳ III 2019 Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Hình ảnh Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2019

Hình Ảnh Lễ Bế Mạc Tháng Hoa 2019 Dâng Mẹ Maria

Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Micae Hồ Đình Hy- 2019