Hình Ảnh – Sinh hoạt Nhóm Giới Trẻ TTTM LaVang, Chúa Nhật 8/9/2019

Hình Ảnh – Đại Hội Xóm Giáo II, Thứ Bảy 31/8/2019

Hình Ảnh – Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Ca đoàn Tình Mẹ, thứ Năm 15/8/2019

Video – Thánh lễ mừng kính thánh Anphongso, bổn mạng Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế VN tại Úc Châu – Thứ Bảy 3/8/2019

Hình Ảnh – Thánh lễ mừng kính thánh Anphongso, bổn mạng Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế VN tại Úc Châu – Thứ Bảy 3/8/2019

Video – Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Augustinô 2019 tại T.T.T.M.L.V

Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Phaolô Hạnh tại TTTMLV – 2019

Video – Linh Mục Guise Vũ Ngọc Tuyển Tâm Tình Cùng Anh Chị Em Tân Tòng Ngày Lễ Họp Mặt Tân Tòng Truyền Thống Kỳ III 2019 Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang