Lưu ý về Chúa Nhật Lễ Lá 2/4/2023

Chương Trình Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 2023

Danh sách Đoàn Thể Xóm Giáo phụ trách Giờ Chầu Thánh Thể sau Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh

Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu bệnh nhân tháng 4/2023

Trường Việt Ngữ La Vang và Thiếu Nhi Thánh Thể thông báo

Cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh

Ban Ẩm Thực Thông Báo

Ghi Danh Khóa Căn Bản 837 Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Cầu Nguyện Taize, Thứ Bảy 1/4/2023 tại hội trường Cha San

Bầu Cử Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang nhiệm kỳ 2023-2025