CHÀO ĐÓN CHA PHÊRÔ LÝ TRỌNG DANH

PHONG BÌ DÂNG CÚNG TÀI KHÓA 2021-2022

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG LÒNG VỀ QUÊ HƯƠNG

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

THIẾU NHI THÁNH THỂ THÔNG BÁO

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO AUGUSTINÔ HUY

MUA VÉ SỐ ỦNG HỘ THIẾU NHI THÁNH THỂ

CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI ỦNG HỘ NẠN NHÂN COVID TẠI VIỆT NAM

THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

TTTM LA VANG THÔNG BÁO CẬP NHẬT SINH HOẠT PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (TỪ 12.00AM THỨ TƯ 28/7/2021 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI)