Chương trình Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Vọng 2022

Không có Thánh lễ 10.00am Thứ Tư 30/11/22

Chương Trình Bánh Chưng Xuân 2023

Trang Trí Giáng Sinh 2022

Thánh Ca Giáng Sinh “Ngôi Lời Giáng Thế V”, Thứ Bảy 10/12/2022

Công Tác Vệ Sinh Trung Tâm, 9.00am Thứ Bảy 17/12/2022

Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Xức Dầu Bệnh Nhân Tháng 12

Xưng Tội & Rước Lễ Lần Đầu năm 2022

Thơ Tuần Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A 2022

Liên Quan Đến Chỗ An Vị