HỘI ÂN NHÂN DÒNG CHÚA CỨU THẾ & BAN GÂY QUỸ BÁN PHỞ SAU THÁNH LỄ 10.00AM CHÚA NHẬT 10/7/22

GIỜ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT THỨ SÁU HẰNG TUẦN

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ CĂN BẢN 818 THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2022 TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

CHUẨN BỊ TRANG PHỤC MỪNG TẾT 2023

NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH CỘNG ĐOÀN 2022-2023

MỞ KHÓA GIÁO LÝ DỰ TÒNG

TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG VÀ THIẾU NHI THÁNH THỂ THÔNG BÁO

THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN VÀ XỨC DẦU BỆNH NHÂN VÀO MỖI THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, 29/6/2022