Video: Tiệc mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh Đaminh Saviô, 8/6/2024

Hình ảnh: Tiệc Mừng Bổn Mạng Ban Lễ Sinh, Thứ Bảy 8/6/2024

Hình ảnh: Lễ Bổn Mạng Ban Lễ Sinh, Thứ Bảy 8/6/2024 – Album 2

Hình ảnh: Lễ Bổn Mạng Ban Lễ Sinh, Thứ Bảy 8/6/2024 – Album 1

Video: Lễ Bổn Mạng Ban Lễ Sinh, Thứ Bảy 8/6/2024

Hình ảnh: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, 2/6/2024 – Album 2

Hình ảnh: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, 2/6/2024 – Album 1

Hình ảnh: Đêm Nhạc Giáng Sinh 16/12/23, Album 2

Hình ảnh: Flycam Đêm Nhạc Giáng Sinh, 16/12/23