CÔNG VIỆC LÀM LANDSCAPE XUNG QUANH NHÀ THỜ

Hình Ảnh – Thứ Tư Lễ Tro, 26/2/2020

Hình Ảnh – Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ Thánh Mẫu La Vang 22-02-2020 – Ngoại Cảnh và Văn Nghệ

Hình Ảnh – Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ Thánh Mẫu La Vang 22-02-2020 – Nghi Thức Mở Cửa

Hình Ảnh – Thánh Lễ Tiễn Biệt Nhà Nguyện Cũ 21-02-2020 – Photo Phuong Tran

Video – Phỏng vấn Cha Tuyên uý Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và Ông Chủ tịch Antôn Trương Tấn Phát về Đại lễ Khánh Thành Nhà Thờ TTTM La Vang vào Thứ Bảy 22/2/2020

Video – Thánh Lễ Mùng Hai Tết Canh Tý 2020 tại TTTMLV, Keysborough

Hình Ảnh – Thánh Lễ Mồng Ba Tết Canh Tý, Thứ Hai 27/1/2020, Chia tay cha Tuyển

Hình Ảnh – Thánh Lễ Mồng Hai Tết Canh Tý, Chúa Nhật 26/1/2020