Hình ảnh: Đêm Nhạc Giáng Sinh 16/12/23, Album 2

Hình ảnh: Flycam Đêm Nhạc Giáng Sinh, 16/12/23

Hình ảnh: Hội Phụ Huynh TNTT Tại Đêm Nhạc Giáng Sinh, 16/12/23

Hình ảnh: Đêm Nhạc Giáng Sinh, 8.00pm | 16/12/23

Video: Flycam Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Mùa Giáng Sinh 2023

Hình ảnh: Phát phần thưởng cho các em học sinh trường Việt Ngữ La Vang, 12.30pm | 10/12/23

Hình ảnh: Lễ bổn mạng Xóm giáo Đaminh Uý, 3.00pm | 9/12/23

Hình ảnh: Lễ bổn mạng Legio Maria Tôma Thiện, 11.00am | 9/12/23

Hình ảnh: Tĩnh Tâm Mùa Vọng Ngày II, 6/12/23