Video: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.2: Thánh lễ

Video: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.1: Rước kiệu

Xin đừng quên các Cha, các Sơ – Minh Liên (bài chia sẻ)

VIDEO: THÁNH LỄ TẠ ƠN CHIA TAY CHA HIẾU & CHÀO ĐÓN CHA DANH, 10.00AM | 18/9/2022

HÌNH ẢNH: CHÚA NHẬT LỄ LÁ, 10.00AM | 10/4/2022

HÌNH ẢNH: TIỆC MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TNTT XỨ ĐOÀN TÔMA THIỆN, 6.30PM | 13/3/2022 TẠI ANABELLA RECEPTIONS

HÌNH ẢNH: LỄ PHÁT THƯỞNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG 2021 – Photo Đức Nguyễn

HÌNH ẢNH: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, 23/5/2021