HÌNH ẢNH – THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH, 11.00AM | 25/12/2020

HÌNH ẢNH – THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ, 13/12/2020

HÌNH ẢNH – TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY 2, THỨ TƯ 9/12/2020

HÌNH ẢNH – TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY 1, THỨ BA 8/12/2020

CÔNG VIỆC LÀM LANDSCAPE XUNG QUANH NHÀ THỜ

Hình Ảnh – Thứ Tư Lễ Tro, 26/2/2020

Hình Ảnh – Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ Thánh Mẫu La Vang 22-02-2020 – Ngoại Cảnh và Văn Nghệ

Hình Ảnh – Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ Thánh Mẫu La Vang 22-02-2020 – Nghi Thức Mở Cửa

Hình Ảnh – Thánh Lễ Tiễn Biệt Nhà Nguyện Cũ 21-02-2020 – Photo Phuong Tran