Entries by admin

Ban Ẩm Thực Thông Báo

Để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV, Ban Ẩm Thực tha thiết mời gọi quý anh chị em cộng tác trong việc sắp xếp, phân phối và phụ giúp mọi chuyện trong nhà bếp. Xin ghi danh sau các Thánh Lễ Chúa Nhật, hoặc liên hệ chị Điểm 0421 213 219 […]

Bầu Cử Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang nhiệm kỳ 2023-2025

– Ngày giờ bầu cử: Chúa Nhật 2/4/2023 lúc 2.00pm – Địa điểm bầu cử: Trong nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Cử tri (Người đi bầu) Mỗi một nóc gia/một địa chỉ, chỉ được một người đại diện đi bầu. *Lưu ý: – Phải là người đang sinh hoạt trong Cộng đoàn, […]