Entries by admin

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO MICAE HY

Cha Tuyên úy, các hội đoàn và giáo dân xin mừng lễ và cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của các thành viên xóm giáo tràn đầy tinh thần tử đạo của thánh bổn mạng mà sống chứng tá và phục vụ Thầy Chí Thánh Giêsu giữa cuộc sống hôm nay.

CÁM ƠN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG IV 2023”, 14/5/2022

Cha Tuyên Úy xin cám ơn anh chị em trong Ban Đại Diện, Hội Đồng Mục Vụ Cộng đoàn và tất cả các nhóm, hội đoàn đã nhiệt tình cộng tác bằng nhiều cách khác nhau với anh chị em trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Melbourne để tổ chức Thánh lễ và […]