Entries by admin

BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN – TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

Ngày giờ bầu cử: Thứ Tư ngày 28-04-2021, lúc 7.00pm Địa điểm bầu cử: Trong Nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. CỬ TRI (NGƯỜI ĐI BẦU) Mỗi một nóc gia/một địa chỉ chỉ được một người đại diện đi bầu. *Lưu ý: – Phải là người đang sinh hoạt trong Cộng đoàn, như […]

THAM DỰ ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Cộng đoàn Thánh Vinhsơn Liêm sẽ tổ chức Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật ngày 11/4/2021. Vì hoàn cảnh bệnh dịch Covid nên phải hạn chế số người tham dự. Cộng đoàn Thánh Vinhsơn Liêm mời 100 người tham dự từ Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện chúng ta. Vậy ai muốn […]