Entries by admin

Chương Trình Tháng Hoa 2024

ĐỨC MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA RƯỢU MỚI (x. Ga 2, 1-11) Lễ Khai Mạc Tháng Hoa, Chúa Nhật 5/5/24 – 9.30am: Rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ – 10.00am: Thánh lễ Chúa Nhật như thường lệ Hành Hương Kính Đức Mẹ lúc 2.30pm trong 4 Thứ Bảy của Tháng 5 Qua 4 […]