Entries by admin

Ban Huynh Trưởng tĩnh tâm

Ban Huynh Trưởng TNTT Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện sẽ đi tĩnh tâm ba ngày: 27, 28 & 29/1/2023. Trong dịp tĩnh tâm đầu năm học này, nguyện xin Chúa ban cho các trưởng thật nhiều ơn đức tin, lòng đạo đức, lòng nhiệt huyết và lòng yêu mến. Và xin Chúa ban cho các […]

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 1/2023

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ mở khóa giáo lý hôn nhân tại Giáo xứ St. Margaret Mary, 51 Mitchell Street, Brunswick East, VIC 3056, vào các ngày Thứ Bảy 11/2/23 và 18/2/2023. Bắt đầu từ 9.00am đến 4.30pm. Vậy ai có nhu cầu tham dự, xin vui lòng liên hệ chị […]