Entries by admin

Khóa Giáo lý Hôn nhân

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ mở Khóa Giáo lý Hôn nhân trong 2 ngày Thứ Bảy 15/10 và 22/10/2022, bắt đầu từ 9.30am đến 5.30pm tại Trung Tâm Vinhsơn Liêm, 95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031. Vậy ai có nhu cầu tham dự, xin vui lòng liên hệ chị Maria […]