Entries by admin

THƠ TUẦN CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

Nếu ai tin cậy mến Thầy, Cha,Thầy,người ấy xum vầy hợp hoan. Như dòng huyết mạch tuôn tràn, Lá cành tươi thắm chứa chan ân tình. Lời Thầy nuôi dưỡng tâm linh, Kẻ nghe tuân giữ trổ sinh trái lành. Con Thiên Chúa đã giáng sanh, Đổ nguồn sinh lực cứu cành héo khô. Hoàn […]