Entries by admin

Chúc mừng bổn mạng Legio Maria Tôma Thiện

Nhân lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12 là bổn mạng của Legio Maria Tôma Thiện. Cộng đoàn xin chúc mừng lễ quan thầy của quý anh chị trong hội Legio Maria. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban nhiều hồng ân […]

Cập nhật về việc Đức Tổng Giám Mục dâng Thánh lễ Tạ ơn và viếng thăm Cộng đoàn

Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli vừa thông báo ngài không thể đến cử hành Thánh lễ Tạ ơn và thăm viếng Cộng đoàn như dự định, vì lý do có Thánh lễ An táng của một cha trong Tổng Giáo Phận vừa qua đời. Tuy nhiên Thánh lễ Tạ ơn cùng quý cha đại […]