Entries by admin

HỘI ÂN NHÂN DÒNG CCT VÀ BAN GÂY QUỸ BÁN PHỞ & CÀPHÊ SAU THÁNH LỄ BẾ MẠC THÁNG HOA, 10.00AM CHÚA NHẬT 29/5/2022

Kính chào Cộng đoàn  Ban Truyền Thông xin thông báo đến Cộng đoàn một tin vui. Để đáp lại tình cảm và sự yêu mến của quý ông bà anh chị em gần xa, Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế VN Tại Úc Châu và Ban Gây Quỹ sẽ tiếp tục chương trình bán […]

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO MICAE HY

Cha Tuyên úy, các hội đoàn và giáo dân xin mừng lễ và cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của các thành viên xóm giáo tràn đầy tinh thần tử đạo của thánh bổn mạng mà sống chứng tá và phục vụ Thầy Chí Thánh Giêsu giữa cuộc sống hôm nay.