Entries by admin

Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A 2023

  Ga 6,51-58.        Với người Do-Thái Chúa rằng : “Chính tôi là Bánh chức năng từ Trời.        Bánh hằng sống khắp nơi nơi, Ai ăn sẽ sống muôn đời trường sinh”.       “ Bánh tôi ban tặng thiết tình, Chính là Thịt Máu thuộc Mình tôi đây”.       “ Cho nhân thế sống […]

Hội đoàn Xóm giáo Tĩnh tâm

Theo đề nghị của cha Tuyên úy, các hội đoàn và xóm giáo cần phải có ít nhất một ngày tĩnh tâm trong một năm với mục đích gặp gỡ, giao hòa với Chúa và với nhau. Vậy các vị đại diện của các ban ngành nỗ lực sắp xếp và tạo điều kiện để […]

Các Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2023

Khóa II: Thứ Bảy 01/07 và 08/07/2023 từ 9.00am đến 5.00pm tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, 225 Hutton Rd, Keysborough, VIC 3173. Khóa III: Thứ Bảy 14/10 và 21/10/2023 từ 9.00am đến 5.00pm tại Trung Tâm Thánh Vinhsơn Liêm, 95 Mt Alexander Rd, Flemington, VIC 3031. Xin vui lòng ghi danh qua đường […]

Bán Tượng Ảnh Giảm Giá 30%

Để có thêm phòng cho những nhu cầu sinh hoạt của Cộng đoàn, các tượng ảnh mà trước đây Cộng đoàn đang bán sẽ được bán giảm giá 30%. Các tượng ảnh sẽ được bày bán dưới cuối nhà thờ sau các Thánh lễ Chúa Nhật. Hoặc quý vị nào muôn liên hệ riêng, xin […]