Entries by admin

SUY NIỆM – CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B, 24/10/2021

Tin Mừng Máccô kể chuyện Đức Giêsu chữa hai người mù.Một người ở Bếtsaiđa, khi Ngài và các môn đệ bắt đầu cuộc hành trình lên Giêrusalem (Mc 8,22-26). Người kia, ở cuối cuộc hành trình này (Mc 10,46-52), khi Ngài ra khỏi Giêricô để chuẩn bị vào Giêrusalem. Anh mù ở Bếtsaiđa được người […]

TTTM LAVANG THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG SINH HOẠT PHỤNG VỤ TRONG TUẦN BẮT ĐẦU TỪ 12.00AM THỨ HAI 25/10/2021

A. THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN CUỐI TUẦN – Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ – Chúa Nhật: 10.00am B. THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG (KHÔNG TRỰC TUYẾN) Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu có 2 Thánh lễ: 10.00am và 7.00pm + Thứ Năm: 6.30pm Lần Chuỗi Mân Côi, […]

VỀ VIỆC THAM DỰ THÁNH LỄ TRONG TUẦN

Kính mời ông bà anh chị em ghi danh tham dự Thánh lễ trong tuần, 10.00am và 7.00pm từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khi ghi danh và đến tham dự Thánh lễ, xin quý vị lưu ý: • Gọi điện ghi danh trước • Khi đến nhà thờ, tuyệt đối tuân theo sự hướng […]

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Cộng đoàn sẽ mở lớp Giáo lý Dự tòng bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021, chương trình học từ 4.00pm đến 6.00pm các thứ Bảy hằng tuần. Chương trình khóa học dự kiến sẽ kết thúc vào dịp lễ Phục Sinh năm 2022. Vậy quý vị nào có ý định […]

KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN III

– Ngày học: Thứ Bảy 20/11/21 & 27/11/21 – Thời gian: 9.30âm – 5.30pm – Địa điểm: St. Margaret Mary’s Church (51 Mitchell Street, Brunswick North VIC 3056) Xin vui lòng ghi danh: Lm. Giuse Phạm Minh Ước – Mobile: 0405 466 276 – Email: tuyenuyVSL@gmail.com Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng Mobile: 0412 560 445 […]

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN TRUYỀN THÔNG

Nhân mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Pholô II 22/10, Bổn mạng Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Mến chúc anh chị em noi gương thánh quan thầy hăng say rao giảng lời Chúa bằng công việc phục vụ của mình. Đặc biệt đại diện Cộng đoàn, cha cảm ơn Ban Truyền […]