Ban Khánh Tiết Họ TênThông tin liên lạcHình ảnh
Trưởng banAnna Nguyễn Thị Mỹ TrangM: 0422 437 001 
Phó BanGiuse Trương Minh Diệu  
Thành ViênNguyễn Thị Mỹ Nga  
Thành ViênQuách Thị Dung  
Thành ViênNguyễn Thị Hằng  
Thành ViênPhạm Thị Mỹ Linh  
Thành ViênLương Thuy Quí  
Thành ViênTrần Thị Hoa  
Thành ViênTrần Thị Ngọc Diệp  
Thành ViênĐỗ Thị Thanh Thúy  
Thành ViênNguyễn Thị Hằng  
Thành ViênNguyễn Văn Cư  
Thành ViênNguyễn Đức Dũng  
Thành ViênNguyễn Văn Hải  
Thành ViênVõ Thanh Tâm  
Thành ViênNgọc Oanh