Ban Khánh Tiết

Họ TênThông tin liên lạcHình ảnh
Trưởng banNguyễn Thị NgaM: 0422 439 356
Phó BanNguyễn Văn Dũng
Thành ViênQuách Thị Dung
Thành ViênNguyễn Thị Hằng
Thành ViênPhạm Thị Mỹ Linh
Thành ViênLương Thuy Quí
Thành ViênTrần Thị Hoa
Thành ViênTrần Thị Ngọc Diệp
Thành ViênĐỗ Thị Thanh Thúy
Thành ViênNguyễn Thị Hằng
Thành ViênNguyễn Văn Cư
Thành ViênNguyễn Đức Dũng
Thành ViênNguyễn Văn Hải
Thành ViênVõ Thanh Tâm
Thành ViênNgọc Oanh