Ban Khánh Tiết
 Họ TênThông tin liên lạc
Trưởng banAnna Nguyễn Thị Mỹ TrangM: 0422 437 001
Phó BanGiuse Trương Minh Diệu 
Thành ViênNguyễn Thị Mỹ Nga 
Thành ViênQuách Thị Dung 
Thành ViênNguyễn Thị Hằng 
Thành ViênPhạm Thị Mỹ Linh 
Thành ViênLương Thuy Quí 
Thành ViênTrần Thị Hoa 
Thành ViênTrần Thị Ngọc Diệp 
Thành ViênĐỗ Thị Thanh Thúy 
Thành ViênNguyễn Thị Hằng 
Thành ViênNguyễn Văn Cư 
Thành ViênNguyễn Đức Dũng 
Thành ViênNguyễn Văn Hải 
Thành ViênVõ Thanh Tâm 
Thành ViênNgọc Oanh