Ban Khánh Tiết
 Họ TênThông tin liên lạc
Trưởng banAnna Nguyễn Thị Mỹ TrangM: 0422 437 001
Phó BanGiuse Trương Minh Diệu 
Thành ViênAntôn Nguyễn Xuân Hạnh 
Thành ViênMaria Dương Mỹ Trân 
Thành ViênAnna Lương Thị Yến 
Thành ViênMaria Trịnh Thị Minh Khanh 
Thành ViênMaria Nguyễn Thị cẩm Trang 
Thành ViênPhanxico Xavier Đặng Cẩm Tú 
Thành ViênMaria Nguyễn Thị Hằng 
Thành ViênCatharina Lương Thuỵ Quí 
Thành ViênMaria Macdalena Nguyễn Mai Lan 
Thành ViênPhaolo Đặng Công Trường 
Thành ViênMatta Bùi Thị Tiên 
Thành ViênVũ Như Cường 
Thành ViênGiuse Huỳnh Quang Trí 
Thành ViênMaria Trần Ngọc Bích 
Thành ViênMaria Minh Hân 
Thành ViênMaria Trần Thị Hoa 
Thành ViênAnton Nguyễn duy Nhàn 
Thành ViênMaria Tống Xuân Linh 
Thành ViênTeresa Đào Thị Xuân Mai