5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật IV Thường Niên năm A, 29/1/2023

Chương Trình Tết Quý Mão 2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật III Thường Niên năm A, 22/1/2023

CĐCGVN TGP Melbourne – Phân ưu và Thư mời tham dự Thánh lễ Cầu nguyện và Tiễn biệt Linh mục Antôn Phạm Xuân Tạo

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật II Thường Niên năm A, 15/1/2023

Chương Trình Bánh Chưng Xuân 2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 8/1/2023

5 Phút Lời Chúa – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1/2023

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh 2022

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, 25/12/2022