Lễ Giỗ 3 Năm Cha Cố Barthôlômêô Huỳnh San, 3.00pm Thứ Bảy 15/10/2022

Ngày “Hội Ngộ Xóm Giáo Tháng Mân Côi”, 2.00pm Thứ Bảy 22/10/2022

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C, 2/10/2022

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG 2023

THÁNH LỄ SẮC TỘC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA, CHÚA NHẬT 25/9/2022

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C, 25/9/2022

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C, 18/9/2022

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ CĂN BẢN 818 THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2022 TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022

VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM THIẾU NHI THÁNH THỂ, 4.00PM | CHÚA NHẬT 11/9/2022