5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B, 17/10/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, 10/10/2021

LỄ GIỖ 2 NĂM CHA CỐ BARTHÔLÔMÊÔ HUỲNH SAN, 3.20PM | 9/10/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B, 3/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI XÓM GIÁO THÁNG MÂN CÔI, 1.00PM THỨ BẢY 2/10/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B, 25/9/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B, 19/9/2021

NGÀY TRUYỀN THỐNG 2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B, 12/9/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, 5/9/2021