CẬP NHẬT #25 HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ CỦA ĐỨC TỔNG PHÊRÔ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH COVID-19, BAN HÀNH VÀO 12.00PM THỨ HAI 18/1/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B

LƯU Ý CỦA BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT BÍ TÍCH VỀ THỨ TƯ LỄ TRO 2021

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B

CĐCGVN TGP MELBOURNE – THIỆP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2021

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B