Chương Trình Tháng Hoa 2024

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam, 7.30pm Thứ Ba 30/4/2024

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B, 21/4/2024

Tổng Giáo Phận Melbourne: Thông tin về khoá học Phó Tế Vĩnh Viễn năm 2024

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B, 14/4/2024

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật II Phục Sinh, 7/4/2024

Tâm tình của Cha Tuyên úy nhân Đại Lễ Phục Sinh 2024

Chương Trình Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 2024

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Phục Sinh, 31/3/2024

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Lá Năm B, 24/3/2024