5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A, 11/6/2023

Vé số gây quỹ công trình Trùng Tu Tường Tưởng Niệm và Sân Chơi Trẻ Em

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A, 4/6/2023

Chương trình Tĩnh tâm và Cầu nguyện của hai sơ dòng Nử Tử Cát Minh

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A, 28/5/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm A, 21/5/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A, 14/5/2023

CĐCGVN TGP Melbourne – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV “Cùng Mẹ La Vang Tạ Ơn Chúa”

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật V Phục Sinh năm A, 7/5/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A, 30/4/2023