Chương trình Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Vọng 2023

Đêm Nhạc Giáng Sinh, Thứ Bảy 16/12/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B, 3/12/2023

Tiệc Cộng Đoàn Mừng Chúa Giáng Sinh, Thứ Sáu 1/12/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm A, 26/11/2023

Thư Thông Báo Thành Lập Ban Nghiêm Huấn Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa, Chúa Nhật 19/11/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm A, 19/11/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm A, 12/11/2023

5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm A, 5/11/2023