5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C, 22/5/2022

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C, 15/5/2022

CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG IV”, 1.00PM | 14/5/2022

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA 2022

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C, 8/5/2022

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C, 1/5/2022

NGHI THỨC THƯỢNG KỲ TẠI CỔNG TRUNG TÂM, THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM VÀ NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM, 1.00PM | 30/4/2022

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, 24/4/2022

ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI TT VINHSƠN LIÊM VÀ MUA VÉ THAM DỰ ĐẠI LỄ

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT PHỤC SINH, 17/4/2022