5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B, 18/4/2021

TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THÁNH LỄ

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU” 1-9/5/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B, 11/4/2021

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU” VÀ “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ” 1-31/5/2021

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021 CỦA CĐCGVN TGP MELBOURNE

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT PHỤC SINH, 4/4/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B, 28/3/20221

CẦU NGUYỆN TAIZE, THỨ TƯ TUẦN THÁNH 31/3/2021 LÚC 8.00PM