5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A

THƯ BỔ NHIỆM TÂN ĐIỀU HỢP VIÊN BAN TUYÊN ÚY CỘNG ĐỒNG CGVN TGP MELBOURNE, THƯ CẢM ƠN VÀ CHÚC MỪNG CỦA CỘNG ĐỒNG, THƯ TÂM TÌNH CỦA CHA ANTHONY NGUYỄN HỮU QUẢNG

NHỮNG THÔNG TIN VÀ KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT CỦA CHÍNH PHỦ TIỂU BANG VICTORIA VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XII Thường Niên năm A

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2020

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 2020

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2020

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 2020

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2020