CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN TÌNH MẸ

Xin chúc mừng Ca đoàn Tình Mẹ nhân ngày Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8 – bổn mạng anh chị em ca đoàn. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đổ đầy tâm hồn anh chị em lòng nhiệt huyết, niềm vui và hạnh phúc trong phục vụ.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *