Ca Đoàn Teresa

*******

Ca Đoàn Teresa hát lễ 7 giờ tối thứ Bảy

STTHỌ VÀ TÊNĐỊA CHỈPHONEGHI CHÚ
01Sr Nguyễn Thanh NgaCa Ttưởng
02Teresa Kim HằngCa Phó
03Đa Minh Phạm Trọng Hiền0403 043 369Ca Đoàn Trưởng
04Maria Đỗ Khiết Trinh Ca Đoàn Phó
05Phaolô Nguyễn Thành Phi Thư Ký
06Bonaventura Lê Văn Rô Thủ Qũy
07Francis Xavier Maria Lê Hải Đông Uy Viên Thông Tin