STTHỌ VÀ TÊNEMAILPHONECHỨC VỤ
01Maria Đỗ Khiết Trinh 0412 391 886Đoàn Trưởng
02Lucia Mai Thị Tố Phượng  Đoàn Phó
03Bônaventura Lê Văn Rô  Thủ Quỹ
04Louis Hồ Tấn Phát  Thư Ký
05Phaolô Nguyễn Thành Phi  Ủy Viên
06Sr Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Nga  Ca Trưởng
07Têrêsa Đinh Thị Kim Hằng  Ca Phó

 

ca-doan-teresa-nhung-phi

Đôi nét về Ca Đoàn Teresa nhân kỷ niệm 5 năm thành lập

Ca Đoàn Teresa – Văn Nghệ Giáng Sinh

Ca Đoàn Teresa – Ngôi Lời Giáng Thế 2019

Một Số Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Ca Đoàn Teresa

Ca Đoàn Teresa – Mừng Ngày Truyền Thống (Bổn Mạng Cộng Đoàn)

Một Số Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Ca Đoàn Teresa 2020