Nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa

Nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể

Nhóm Điều Hành

 Họ TênThông tin liên lạc
Trưởng BanAnê Phạm Ngọc ÁnhM: 0413 428 203
Phụ Tá Phanxicô Xaviê Đặng Cẩm TúM: 0411 443 878
Phụ Tá Phêrô Lê Minh ThếM: 0421 878 430