Ban Phát Triển Và Xây Dựng

Chức danhHọ tênThông tin liên lạcHình ảnh
Trưởng ban:Dương ThọM: 0409 947 279 
Phó ban:Nguyễn Văn BíchM: 0421 606 184 
Thành viên:Trương Tấn Phát  
Thành viên:Dương Đức Hóa  
Thành viên:Nguyễn Phú Luân  
Thành viên:Phạm Hòa Hiền  
Thành viên:Dương Hoàng Hiệp  
Thành viên:Hoàng Quang Minh