Ban Điều Hành:
– Hội Trưởng: Phaolô Võ Thành Nam
– Hội Phó: Đaminh Phạm Xuân Hòa
– Thủ Quỹ: Maria Lê Thị Ngọc Lễ
– Trưởng Ban Ẩm Thực: Maria Lâm Thị Kiều Nga
– Phó Ban Ẩm Thực: Maria Huỳnh Quỳnh Mai

Liên lạc:
Anh Phaolô Võ Thành Nam
P: 0432 496 483
E: thanhnamvo11@gmail.com