Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (Mc 9, 41)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347