Ca Đoàn Thánh Linh

Ca trưởng :

  • Anh Phạm Quốc Thăng      thang.pham59@gmail.com

 Ca Đoàn trưởng:

  • Anh Đinh Toàn Thắng

Liên Hệ:

  • Phạm Thế Truyền
  • Nguyễn Thị Mai Lan
  • Lê Châu
  • Lưu Kim Phụng