TÊN THÁNHHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
GiuseNguyễn Khánh HưngTrưởng ban0411 450 607
GiuseTrương Hoàng MỹPhó ban0466 584 908
TômaNguyễn Kim NgânThành Viên0413 562 994
GiuseNguyễn Quốc Hùng0400 282 826
Tôma AquinôTrần Minh Văn0422 899 907
MatthêuTrương Văn Chính0404 326 198