TÊN THÁNHHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
GiuseNguyễn Khánh HưngTrưởng ban0411 450 607
PhêrôTrần TânPhó ban0435 765 787
TômaNguyễn Kim NgânThành Viên 
GiuseNguyễn Quốc Hùng 
MatthêuTrương Văn Chính 
PhêrôLê Minh Luật 
PhanxicôNguyễn Đức Lân 
GiuseVũ Văn Khương 
Phanxicô XaviêTrần Ngọc Lễ 
ValentinôTrần Hữu Trường 
BatôlômêôTrần Vĩnh Thuận