GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 28/9/2020

CĐCGVNTGP MELBOURNE – THƯ HIỆP THÔNG: THÁNG MÂN CÔI

Thơ Tuần XXVI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Bản Tin Tuần 27-09-2020

TÂM TÌNH NGÀY TRUYỀN THỐNG

NGÀY TRUYỀN THỐNG – BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN TÔMA THIỆN. CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A, 27/9/2020

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN TÔMA THIỆN

THƯ NGỎ GỬI NGÀI THỦ HIẾN CỦA CÁC GIÁM MỤC VICTORIA

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A