Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Phaolô Hạnh tại TTTMLV – 2019

Bản Tin Tuần 16-06-2019, XI TN, Năm C

Chúa Nhật Tuần 16-06-2019, XI TN, Chúa Ba Ngôi – Suy Niệm

PHÂN ƯU

Video – Linh Mục Guise Vũ Ngọc Tuyển Tâm Tình Cùng Anh Chị Em Tân Tòng Ngày Lễ Họp Mặt Tân Tòng Truyền Thống Kỳ III 2019 Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Hình ảnh Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2019

Bản Tin Tuần 09-06-2019, Năm C