Thơ Tuần XIV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM

Ban Bảo Trì Thông Báo:

Bản Tin Tuần 07-05-2020

Chúa Nhật 05-07-2020, XIV Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A

THÁNH LỄ ONLINE, LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ, 7.00PM | 29/6/2020

THƯ BỔ NHIỆM TÂN ĐIỀU HỢP VIÊN BAN TUYÊN ÚY CỘNG ĐỒNG CGVN TGP MELBOURNE, THƯ CẢM ƠN VÀ CHÚC MỪNG CỦA CỘNG ĐỒNG, THƯ TÂM TÌNH CỦA CHA ANTHONY NGUYỄN HỮU QUẢNG

NHỮNG THÔNG TIN VÀ KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT CỦA CHÍNH PHỦ TIỂU BANG VICTORIA VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT, CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A, 28/6/2020