Bản Tin Tuần 01-12-2019

Chúa Nhật 01-12-2019, Mùa Vọng I, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 24-11-2019

Chúa Nhật 24-11-2019, XXXIV Thường Niên , Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 17-11-2019

Chúa Nhật 17-11-2019, XXXIII Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 10-11-2019

Chúa Nhật 10-11-2019, XXXII Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 03-11-2019

Chúa Nhật 3-11-2019, XXXI Thường Niên, Năm C – Suy Niệm