Bản Tin Tuần 23-02-2020

Chúa Nhật 23-02-2020, VII Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 16-02-2020

Chúa Nhật 16-02-2020,VI Thường Niên Năm A – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 09-02-2020

Chúa Nhật 09-02-2020, Thường Niên Năm A – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 02-02-2020

Chúa Nhật 02-02-2020, Thường Niên Năm A – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 26-01-2020

Bản Tin Tuần 19-01-2020