Bản Tin Tuần 14-07-2019

Chúa Nhật 14-07-2019, Thường Niên XV, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 07-07-2019

Chúa Nhật 07-07-2019, XIV Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 30-06-2019

Chúa Nhật 30-06-2019, XIII Thường Niên – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 23-06-2019, XII Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 23-06-2019, XII Thường Niên Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 16-06-2019, XI TN, Năm C

Chúa Nhật Tuần 16-06-2019, XI TN, Chúa Ba Ngôi – Suy Niệm