Bản Tin Tuần 13-10-2019

Chúa Nhật 13-10-2019, XXVIII Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 06-10-2019

Chúa Nhật 06-10-2019, XXVII Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 29-09-2019

Chúa Nhật 29-09-2019, XXVI Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 22-09-2019

Chúa Nhật 22-09-2019, Thường Niên Năm C – Suy Niệm

Bản Tin Tuần 15-09-2019

Chúa Nhật 15-09-2019, XXIV Thường Niên Năm C – Suy Niệm