Bản Tin Tuần 07-05-2020

Chúa Nhật 05-07-2020, XIV Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A

Bản Tin Tuần 28-06-2020

Chúa Nhật 28-06-2020, XIII Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A

Bản Tin Tuần 21-06-2020

Chúa Nhật 21-06-2020, XII Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 Phút Lời Chúa, Chúa Nhật XII Thường Niên năm A

Bản Tin Tuần 14-06-2020