Chương trình Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Vọng 2022

Không có Thánh lễ 10.00am Thứ Tư 30/11/22

Chương Trình Bánh Chưng Xuân 2023

Trang Trí Giáng Sinh 2022

Thánh Ca Giáng Sinh “Ngôi Lời Giáng Thế V”, Thứ Bảy 10/12/2022

Công Tác Vệ Sinh Trung Tâm, 9.00am Thứ Bảy 17/12/2022

Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Xức Dầu Bệnh Nhân Tháng 12

Xưng Tội & Rước Lễ Lần Đầu năm 2022

Liên Quan Đến Chỗ An Vị

Thư Của Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli và Cha Phêrô Hoàng Kim Huy Về Luật Giáo Hội Buộc Giáo Dân Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật