GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 21/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 20/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 19/10/2020

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT. CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A, 18/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

GIỜ HÀNH HƯƠNG VÀ THÁNH LỄ THỨ BẢY HẰNG TUẦN. KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 17/10/2020

CĐCGVN TGP MELBOURNE – THƯ HIỆP THÔNG MÙA LŨ VIỆT NAM VÀ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE – TÀI LIỆU “CAM KẾT VỀ SỰ AN TOÀN CỦA TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN”

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ SÁU, THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA, TU SĨ DCCT, 7.40AM | 16/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ NĂM, THÁNH TÊRÊSA AVILA, 7.40AM | 15/10/2020