TTTM LA VANG THÔNG BÁO CẬP NHẬT SINH HOẠT PHỤNG VỤ TRONG TUẦN (TỪ 12.00AM THỨ TƯ 28/7/2021 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI)

CẬP NHẬT #41 HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ CỦA ĐỨC TỔNG PHÊRÔ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH COVID-19, BAN HÀNH VÀO 12.00PM THỨ BA 27/7/2021

CHIA TAY VÀ CHÀO ĐÓN CÁC CHA

MUA VÉ SỐ ỦNG HỘ THIẾU NHI THÁNH THỂ

CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI ỦNG HỘ NẠN NHÂN COVID TẠI VIỆT NAM

CĐCGVN TGP MELBOURNE: SÁCH TRUYỆN SONG NGỮ ANH-VIỆT VỀ THÁNH MARY MACKILLOP

TLTT: THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 27/7/2021

TLTT: THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA. 7.00PM | 26/7/2021

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN. CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B, 25/7/2021

MỪNG NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI