Ban Truyền Thông

Trưởng Ban:       anh Nguyễn Lập;  T: 0414 409 618 • E: ttlavang225@gmail.com

Phó Ban:              anh Phan Quang Khánh; T: 0402 999 531 • E: ttlavang225@gmail.com

Cố Vấn:                anh Dương Đức Hóa

Web Master:      anh Nguyễn Lập

Design, Social Media & Content:  anh Phan Quang Khánh

Photographer:   anh Võ Nguyên Thành Nam, anh Trần Ngọc Dũng, anh Vũ Khoa, chị Hương Trương, anh Bảo Lương, anh Trần Văn Thuận

Video Camera:   anh Nguyễn Duy Đức, anh Dương Đức Hóa

MC:  chị Vũ Thị Ánh Thu, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang 

Cộng tác viên Thơ văn Công giáo: nhà thơ Dân Nam, nhà thơ Hoàn Vũ