BAN TRUYỀN THÔNG

Trưởng Ban: anh Vinhsơn Nguyễn Lập;  T: 0414 409 618 • E: ttlavang225@gmail.com

Phó Ban: anh Giuse Phan Quang Khánh; T: 0402 999 531 • E: ttlavang225@gmail.com

Cố Vấn: anh Gioakim Dương Đức Hóa

Tech, Back-end, Network: anh Vinhsơn Nguyễn Lập

Design, Front-end, Social Media & Content: anh Giuse Phan Quang Khánh

Sound & Light: anh Gioakim Dương Đức Hóa

Photographer: anh Phaolô Võ Nguyên Thành Nam, anh Giuse Trần Ngọc Dũng, anh Phêrô Vũ Khoa, chị Maria Hương Trương, anh Bảo Lương, anh Giuse Trần Văn Thuận

Cameraman: anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Duy Đức, anh Gioakim Dương Đức Hóa, anh Giuse Trần Văn Thuận

MC: chị Maria Vũ Thị Ánh Thu, chị Anna Nguyễn Thị Mỹ Trang 

Cộng tác viên Thơ văn Công giáo: nhà thơ Dân Nam, nhà thơ Hoàn Vũ