BAN TRUYỀN THÔNG

Trưởng Ban: anh Nguyễn Lập;  T: 0414 409 618 • E: ttlavang225@gmail.com

Phó Ban: anh Phan Quang Khánh; T: 0402 999 531 • E: ttlavang225@gmail.com

Cố Vấn: anh Dương Đức Hóa

Tech, Back-end, Network: anh Nguyễn Lập

Design, Front-end, Social Media & Content: anh Phan Quang Khánh

Sound: anh Dương Đức Hóa

Photographer: anh Võ Nguyên Thành Nam, anh Trần Ngọc Dũng, anh Vũ Khoa, chị Hương Trương, anh Bảo Lương, anh Trần Văn Thuận

Cameraman: anh Nguyễn Duy Đức, anh Dương Đức Hóa, anh Trần Văn Thuận

MC: chị Vũ Thị Ánh Thu, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang 

Cộng tác viên Thơ văn Công giáo: nhà thơ Dân Nam, nhà thơ Hoàn Vũ