TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

Địa chỉ:
225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173

Phone:
(03) 9701 6033

Email:
ttlavang225@gmail.com

LINH MỤC TUYÊN ÚY

LINH MỤC G.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, C.Ss.R 
Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN XUÂN HIẾU, C.Ss.R
Email: hieucssr@yahoo.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0469 264 761

CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN

ĐAMINH PHẠM HOÀ HIỀN
Email: hienp2509@yahoo.com
Mobile: 0430 517 167

BOOKING NT/PC

GIUSE TRẦN VĂN THUẬN
Email: thuantran79@yahoo.com
Mobile: 0403 233 478

BÁN THÁNH TƯỢNG

– Thứ Tư hàng tuần từ 10.45am-11.45am. Liên hệ chị Duyên: 0434 605 731
– Chúa Nhật hàng tuần từ 11.00am-12.00pm. Liên hệ chị Trang: 0403 184 537