TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN

Địa chỉ:
225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173

Phone:
(03) 9701 6033

Email:
ttlavang225@gmail.com

LINH MỤC TUYÊN ÚY

Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh, C.Ss.R
Email: danhtrongly1909@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0431 030 122

Linh mục Giuse Đỗ Tuấn Anh, C.Ss.R
Email: tuananh.do@cam.org.au
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0403 642 146

CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN

Đaminh Phạm Hoà Hiền
Email: hienp2509@yahoo.com
Mobile: 0430 517 167

BOOKING NT/PC

Tôma Aquinô Trần Minh Văn
Email: chotran90@gmail.com
Mobile: 0422 899 907

BÁN THÁNH TƯỢNG

– Thứ Tư hàng tuần từ 10.45am-11.45am. Liên hệ chị Duyên: 0434 605 731
– Chúa Nhật hàng tuần từ 11.00am-12.00pm. Liên hệ chị Trang: 0403 184 537