THƯ CẢM ƠN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP TRONG TÀI KHÓA 2019-2020

Chúa Nhật 02-08-2020, XVIII Thường Niên Năm A – Suy Niệm

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Nhật 26-07-2020, XVII Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Nhật 19-07-2020, XVI Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGƯỜI LÍNH ĐANG HẤP HỐI VÀ VỊ LINH MỤC – Duc Trung Vu, CSsR

Chúa Nhật 12-07-2020, XI Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A