KÊU GỌI LÀM VỆ SINH NHÀ THỜ

Nhà thờ mới của chúng ta đã chính thức sử dụng được gần một tháng, nhưng số người thiền nguyện làm vệ sinh quét dọn nhà thờ lại quá ít. Nay, với tư cách linh mục tuyên úy cộng đoàn, con kêu gọi tất cả ông bà anh chị em đến sinh hoạt tại nhà thờ Trung Tâm hãy thể hiện bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đoàn nơi đây là nơi mình đang sinh hoạt bằng việc đăng ký tham gia nhóm thiện nguyện vệ sinh nhà thờ. Con rất mong ÔBACE quảng đại tham gia để cùng làm cho ngôi nhà chung của chúng ta luôn khang trang sạch sẽ.

Đt liên lạc: A. Hiền: 0430517167; A. Ngãi: 0473963317

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *