THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 3

Sẽ có thánh tẩy trẻ em ngày 28-03 lúc 10am. Các gia đình có con em muốn được thánh tẩy tháng này, xin nộp đơn cho cha Tuyên úy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *