CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO PHAO-LÔ LỘC

Chúc mừng bổn mạng xóm giáo Phao-lô Lộc. Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ La vang và thánh bổn mạng Phao-lô Lộc ban muôn ơn lành trên quý xóm trong dịp mừng lễ bổn mạng.

Bài Viết Liên Quan

MỪNG LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THỜ THÁNH MẪU LA VANG, ... Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương-Tv 135,1- MỪNG LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ THÁNH MẪU LA VANG...
HƯỚNG DẪN VIỆC ĐẬU XE NGÀY MỪNG LỄ CUNG HIẾN VÀ KH... Sẽ có hai điểm đậu xe: 1. Điểm đậu xe I: Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La vang 2. Điểm đậu xe II: Tại nhà thờ Ba-lan. Đã được sự cho phép, chúng ta sẽ sử du...
HỌP PHỤ HUYNH THIẾU NHI THÁNH THỂ Để gặp gỡ, trao đổi và chuẩn bị tốt cho năm học mới này, xin kính mời phụ huynh TNTT đến tham dự buổi họp tại nhà thờ cũ, lúc 13.30 ngày 01-03-2020. X...
THÁNH LỄ TIỄN BIỆT NHÀ NGUYỆN CŨ, 7:00 pm thứ Sáu,... Cộng đoàn sẽ có thánh lễ tiễn biệt nhà thờ cũ lúc 7pm thứ Sáu, 21-02-2020, do Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long chủ sự, với ý nghĩa tạ ơn Thiên Chúa, tư...
THIỆN NGUYỆN CHO NGÀY KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ , 22-02-... Để việc tổ chức đại lễ khánh thành nhà thờ mới được tốt đẹp hơn, ban tổ chức cần một số thiện nguyện:  Kêu gọi ÔBACE đăng ký tham gia đội ngũ vệ sin...
THÔNG BÁO BẢN TIN TUẦN THÔNG BÁO Họp phụ huynh TNTT: Để gặp gỡ, trao đổi và chuẩn bị tốt cho năm học mới này, xin kính mời phụ huynh TNTT đến tham dự buổi họp tại nhà thờ ...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *