MỤC VỤ GIA ĐÌNH

Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đến tham dự ngày đầu tiên về mục vụ gia đình của cộng đoàn khá đông. Ước mong chương trình này sẽ tiếp tục được sự quan tâm của tất cả quý ông bà và anh chị em trong những lần tới.

Tháng 11 MỤC VỤ GIA ĐÌNH, bắt đầu vào tối thứ Tư 05.11.19 lúc 7.00pm, sau đó là chia sẻ và học hỏi 30-60 phút. Xin quý ÔBACE ghi nhớ để thu xếp thời gian tham dự

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *