CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 25/8/2019

LƯU Ý

CHÚA NHẬT 25/8/2019 KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 12.30PM VÀ 5.00PM

Xin Cộng đoàn thu xếp để tham dự các thánh lễ khác

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *