Chúc mừng bổn mạng Nhóm Giới Trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang


Ngày 29/6/2023, Giáo Hội mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Cộng đoàn xin chúc mừng và cầu nguyện cho những ai đã chọn thánh Phêrô và Phaolô làm thánh quan thầy. Đây cũng là ngày lễ bổn mạng của Nhóm Giới Trẻ tại Cộng đoàn. Suốt 4 năm qua các bạn giới trẻ luôn được hai thánh quan thầy Phêrô và Phaolô yêu thương đồng hành trong đời sống đức tin, ngang qua sinh hoạt phục vụ trong Cộng đoàn và đời sống chứng tá giữa đời.

Nguyện xin Thiên Chúa, ngang qua lời nguyện giúp cầu thay của hai thánh bổn mạng, ban xuống trên mỗi thành viên của giới trẻ một đức tin kiên trung vào Chúa Cứu Thế, cùng với lòng nhiệt huyết dấn thân sinh hoạt và phục vụ cho tha nhân trong thế giới hôm nay. Cộng đoàn chúc giới trẻ một ngày bổn mạng tràn đầy thánh ân và niềm vui.

Nhân dịp lễ bổn mạng, các bạn giới trẻ sẽ cùng nhau tham dự Thánh lễ và lãnh trách nhiệm phục vụ hát lễ lúc 7.00pm Thứ Bảy 1/7/2023. Xin Cộng đoàn đến tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho các bạn giới trẻ của chúng ta. Cũng cám ơn Ca đoàn Têrêsa đã nhường việc hát lễ trong ngày này để giới trẻ có cơ hội mừng lễ và phục vụ Cộng đoàn. Chân thành cám ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *