100 NĂM FATIMA – 2017

Bài viết về ngày Đại Hội Fatima tại trung tâm Hoan-Thiện 13-5-2017 (Kỳ Anh – Truyền Thông)
Một số hình ảnh buổi sáng trong ngày Đại Lễ 100 Fatima tại trung tâm Hoan-Thiện/a>
Phóng sự, phỏng vấn trong ngày Đại Hội 100 năm Fatima tại trung tâm Hoan-Thiện
Phóng sự, phỏng vấn trong ngày Đại Hội 100 năm Fatima tại trung tâm Hoan-Thiện
Dâng hoa và thả bong bóng, quay từ trên không
Video Dâng hoa và thả bong bóng, quay từ trên không
Quanh cảnh đại hội trước lúc ăn trưa tại trung tâm Hoan-Thiện
Video quanh cảnh đại hội trước lúc ăn trưa tại trung tâm Hoan-Thiện
Rước kiệu Mẹ Fatima vào lễ đài tại trung tâm Hoan-Thiện
Video Rước kiệu Mẹ Fatima vào lễ đài tại trung tâm Hoan-Thiện
Rước kiệu Mẹ Fatima từ tượng đài tới lễ đài
Rước kiệu Mẹ Fatima từ tượng đài tới lễ đài
Video – Cộng Đồng dâng hoa lên Me Fatima
Cộng Đồng dâng hoa lên Me Fatima
Một đoạn video ngắn trong hoạt cảnh Fatima
Một đoạn ngắn trong hoạt cảnh Fatima
Video phóng sự ngắn sinh hoạt tối thứ năm 11-5-2017, chuẩn bị cho ngày đại hội 100 năm FATIMA vào ngày thứ bảy 13-5-2017
Video phóng sự ngắn tối thứ năm 11-5-2017, chuẩn bị cho ngày đại hội 100 năm FATIMA vào ngày thứ bảy 13-5-2017
Đã có bán qùa lưu niệm tại trung tâm Hoan-Thiện
Video bán qùa lưu niệm tại trung tâm Hoan-Thiện
QÙA LƯU NIỆM NGÀY ĐẠI HỘI FATIMA – Khăn quàng cổ, tượng đức mẹ, diã chưng tủ, nón đội