THIẾU NHI THÁNH THỂ

TNTT Tôma Thiện sẽ kết thúc sinh hoạt CN 8.12.2019 và sinh hoạt trở lại ngày 9.2.2020. Chúc các trưởng và thiếu nhi có những ngày nghỉ vui và bình an.

=====================================================

Kể từ CN 1.12.19 nhóm bán thức ăn gây quỹ sẽ nghỉ hè, vì vậy, việc bán thức ăn hàng tuần sẽ do Phụ Huynh các em TNTT đảm trách. Số tiền bán thức ăn này sẽ được dùng làm quỹ cho TNTT trong năm học 2020. Rất mong mọi người yêu thương ủng hộ.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *