GIÁO LÝ HÔN NHÂN ĐỢT ĐẦU TIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO HOAN THIỆN

Lần đầu tiên Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện cùng với BĐHMV người việt công giáo tại tổng giáo phận Melbourne tổ chức khóa giáo lý hôn nhân vào hai ngày Thứ Bảy 24-06 và 01-07. Kính mời quý anh chị em đăng ký nơi hai cha tuyên úy; cha Quảng: 0412 560 445; quangsdb@yahoo.com và Anh Trúc: 0418 926 986; trucnguyen58@gmail.com.
Lệ phí $120 / 1 người và phải theo học đủ hai ngày mới được nhận giấy chứng chỉ đã hoàn thành việc chuẩn bị hôn phối.
Thứ Bảy 24/06/17
9:30am – 9:45am        Khai mạc
9:45am – 11:00am        Bí tích Hôn Phối
11:00am – 11:15am        Nghỉ giải lao
11:15am – 12:15pm        Bí tích Hôn Phối
12:15pm – 1:15pm        Ăn trưa
1:15pm – 2:45pm        Quân bình hai mối liên hệ trong đời sống gia đình
2:45pm – 3:00pm        Nghỉ giải lao
3:00pm – 4:15pm        Hướng dẫn con vào đời
4:15pm – 5:30pm        Sự yêu thương cha mẹ dành cho con cái.
5:30pm                Kết thúc ngày thứ nhất
===========================================
Thứ Bảy 01/07/17
9:30am – 11:00am        Linh đạo trong đời sống Hôn Nhân
11:00am – 11:15am        Nghỉ giải lao
11:15am – 12:30pm        Sinh lý trong đời sống Hôn Nhân
12:30pm – 1:30pm        Ăn trưa
1:30pm – 2:45pm        Chia sẻ kinh nghiệm trong đời sống gia đình
2:45pm – 3:00pm        Nghỉ giải lao
3:00pm – 4:30pm        Bí quyết sống hạnh phúc
4:30pm – 4:45pm        Nghỉ giải lao
4:45pm – 5:30pm        Cha Tuyển ban phúc lành và trao chứng chỉ
5:30pm                Khóa học kết thúc