CẬP NHẬT DANH MỤC VẬT DỤNG VÀ ĐỒ THÁNH CHO NHÀ THỜ MỚI

CẬP NHẬT DANH MỤC VẬT DỤNG VÀ ĐỒ THÁNH CHO NHÀ THỜ MỚI

Xin hết lòng tri ân quý ông bà và anh chị em đã quảng đại đóng góp cho các vật dụng và đồ thánh cho nhà thờ mới.

14 Ân Nhân ẩn danh

Anh Chị Phúc Thủy Anabella

Nguyễn Ngọc Tú

Trần Văn Minh

Ông bà Nguyễn Văn Gioan

Gia đình anh chị Đông Lượng

Gia đình anh chị Bình Chiến

Chị Ngọc Anh

Anh chị Quyết Ngân

Chị Phương và nhóm bác ai cầu nguyện

Gia đình bác Vũ Ngọc Hoài

Bà Phạm thị Ánh Tuyết

Gia đình anh chị Đặng Văn Tuế

Gia đình anh chị Nghĩa Loan

Mr & Mrs Nguyễn Hữu Lâm

Ông bà Phạm Ngọc Anh

Nguyễn Văn Lợi và Trần Thi Hồng Collingwood

Phạm Thi Nguyên Thảo

Hiên Vo Baldi

Ông Bà Phạm Luân

Cụ Nguyễn Minh Thông

Ông bà Nguyễn Văn Trọng NTĐ Trang

Gia đình Nguyễn Hoàng Phúc

Gia đình Anh chị Long Cúc

Ông bà Lương Văn Thảo

Gia đình anh chị Nhung Phi

Bà Lê Thị Tưởng

Anh chị Phạm Văn Sơn

Gia đình Phạm Văn Ngọc

Bà Phạm Thị Lan

Gia đình Đỗ Thị Ngoan

Ông bà Thái Bá Tỵ

Anh chi Minh Thanh & Vinh

Gia đình Châu Xuân Mạnh

Gia đình Nguyễn Văn Tráng

Bà cố Đức cha Vincent Long

 

Nguyễn Đức Hiếu và Đinh Thi Oanh

Gia đình Pham thị Lan và Hạnh Đương

Hai bác Nguyễn Văn Tịnh

Chị Lành, Chị Tốt

Anh chị Nhậm Nhiệm

Hội Legio

Ca đoàn Têrêsa

Anh Chị Hiệp Trinh

Gia đình Việt-Viviene; GĐ An & Kim; GĐ Hoa Hóa

GĐ Phan Quang Nghi

Ca đoàn Thánh Linh

Anh chị Hạ Hà

Anh Chị Mẫn Nga

Anh chị Ngãi Nguyệt

Anh chị Thế Phượng

Chi Hoan; Chị Vang; Chị Khang; Chị Mầu

Anh chị Ngọc cách và ÔB Ngoại

GĐ chị Lan

Gia đình Bác Mến

AC Tân Hồng

AC Phi Oanh (Perth)

GĐ Đức Hiếu

GĐ A. Nhuận;

GĐ Phạm Thị Thùy Doanh

Độ Thị Xuyên

Bà Anna Nguyễn Thị Hoan

Gia đình Văn Linh

Gia đình Nguyễn Văn Thương

Anna Phước Trinh

Quan Tiểu Thi Canada

Chị Liên mẹ Têrêsa Vi

Martin Trung Sơn

Bà cụ Mai Thị Loang

Anh chị Lịch-Loan và bà cụ. GĐ Hùng-Mai, Anh chị Quang Trào và Tuyết Nhung; Vũ Thị Ngọc lan. Chị Thu; Hương Thúy, GĐ Hoàng Hoa, Bà Mận, Bà Mỹ. Đại GĐ Keysborough và Noble Park. Ông bà Ngoc Tịnh

 

Như vậy với sự quảng đại của quý ân nhân, tính đến hôm nay ngày 23.03.2019 tất cả các vật dụng đã được dâng cúng. Riêng Âm Thanh (hiện tại các ân nhân đã dâng tặng $112,500.0, vậy chỉ còn thiếu $58,500.0)

 

Cộng ̣Đòan có thể đóng góp trực tiếp qua EFT

Donations can be direct via EFT

Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE

BSB: 083-347

Account No: 529783746