KÊU GỌI SỰ CỘNG TÁC

Có thể nói, hai năm trở lại đây cộng đoàn của chúng ta đã và đang tiến những bước rất đáng kể. Tất cả những điều này là thành quả của tất cả chúng ta và trong đó có phần rất lớn từ những người đã hy sinh trong vai trò là trưởng phó của các xóm giáo, đoàn thể và đặc biết là ban thường vụ. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa nhiệm kỳ hai năm của ban thường vụ sẽ kết thúc. Với vai trò là cha tuyên úy, con thay mặt cộng đoàn cám ơn quý ông bà và anh chị em đã hy sinh trong những công việc lớn cũng như nhỏ của cộng đoàn. Con cũng kêu gọi tất cả cùng hy sinh thêm nữa cho cộng việc xây dựng Trung Tâm của chúng ta trong những nhiệm kỳ kế tiếp. Trong tinh thần hy sinh xây dựng, con xin mời gọi quý ông bà và anh chị em, đặc biệt những ai còn trẻ, khỏe, xin tình nguyện tham gia các công việc trong cộng đoàn. Xin được chào đón tất cả những ai nhiệt tình, hăng say phục vụ. Xin đừng từ chối khi chúng con mời gọi đích danh hoặc tốt nhất xin tự nguyện dấn thân và liên hệ cùng ban thường vụ hoặc hai cha tuyên úy kể từ tuần này.

Tất cả các xóm giáo, ban ngành, đoàn thể được mời gọi thay đổi cho nhiệm kỳ mới (kêu gọi các trưởng cố gắng tìm người thay thế mình) Riêng ban thường vụ sẽ bầu lại vào cuối tháng 2 năm 2019. Thể lệ và chi tiết bầu cử sẽ được thông báo sau.