Suy Niệm 13/11/2016

Trích sách Tiên tri Malakhi.
“Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người”. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv  97, 5-6. 7-8. 9
Đáp: Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực (x. c. 9).
1) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. – Đáp.
2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. – Đáp.
3) Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chính trực. – Đáp.

Bài Viết Liên Quan

Chúa Nhật 17-11-2019, XXXIII Thường Niên, Năm C... SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÀO HÙNG GIÁO HỘI VIỆT NAM Hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất quê hương Việt Nam từ hơn 500 năm trước. Trong suốt chiều dài ...
Chúa Nhật 10-11-2019, XXXII Thường Niên, Năm C ... SUY NIỆM Lời Chúa hôm nay khẳng định có sự sống đời sau. Sự sống đó không còn lệ thuộc bởi việc dựng vợ gả chồng vì con người đã tham dự vào sự sống b...
Chúa Nhật 3-11-2019, XXXI Thường Niên, Năm C &#... SUY NIỆM Trong những tuần vừa qua, Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Luca không ngừng dạy chúng ta về “cầu nguyện.” Và bí quyết của cầu nguyện rất đơn giả...
Chúa Nhật 27-10-2019, XXX Thường Niên, Năm C &#...                                                                                                                        SUY NIỆM Khi Ðức Giêsu đưa ra k...
Chúa Nhật 20-10-2019, XXIX Thường Niên, Năm C &... SUY NIỆM Đây là một dụ ngôn dễ hiểu. Chúa Giêsu đưa ra hai tình cảnh trái ngược. Một bên là bà goá nghèo khổ, bé nhỏ, không có tiếng nói trong xã hội....
Chúa Nhật 13-10-2019, XXVIII Thường Niên, Năm C... SUY NIỆM Truyện ông Naaman, vị chỉ huy của người Aram mắc bệnh phong và được Thiên Chúa chữa lành trong bài đọc thứ nhất gợi cho chúng ta vài tâm tìn...