Thương Về Miền Trung 2016

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức ngày BBQ lạc quyên Thương Về Miền Trung 16/11/2016
• Video ngắn thâu lại trong ngày lễ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện
Video ngắn thâu lại trong ngày lễ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện.
Văn Nghệ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện.
Máu chảy ruột mềm – Bài viết về ngày BBQ lạc quyên Thương Về Miền Trung 01/11/2016
Một số Hình Ảnh trong ngày lễ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện. 03/11/2016
ĐỨC GIÁM MỤC PHAOLÔ VIẾNG THĂM VÀ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT TẠI QUẢNG BÌNH 27/10/2016

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...