Thương Về Miền Trung 2016

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức ngày BBQ lạc quyên Thương Về Miền Trung 16/11/2016
• Video ngắn thâu lại trong ngày lễ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện
Video ngắn thâu lại trong ngày lễ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện.
Văn Nghệ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện.
Máu chảy ruột mềm – Bài viết về ngày BBQ lạc quyên Thương Về Miền Trung 01/11/2016
Một số Hình Ảnh trong ngày lễ Thương Về Miền Trung 30-10-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện. 03/11/2016
ĐỨC GIÁM MỤC PHAOLÔ VIẾNG THĂM VÀ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT TẠI QUẢNG BÌNH 27/10/2016