Sơ Lược Tiểu Sử Curia Tôma-Thiện

Curia Tôma Thiện đựơc cưu mang và hình thành từ một đơn vị đầu tiên bắt đầu sinh hoạt vào khoảng tháng 10 năm 1984 và nhận tước hiệu:” Nữ Vương Nước Việt Nam”do Cha Bart. Huỳnh San làm Linh Giám.Trưởng đơn vị: anh Giuse Vũ Ngọc Hoài, phó: anh Lôrensô Nguyễn xuân Nhượng, thư ký: anh Giuse Phạm văn Đại, thủ qủy: chị Maria Nguyễn thị Mến. Với 22 hội viên hoạt động trải rộng khắp các vùng Springvale, Noble Park, Keysborough, Endeavour Hills, và Dandenong. Các anh chị hội viên hoạt động rất hăng say, hầu như có mặt trên các địa bàn nói trên. Những công tác thăm viếng bệnh nhân trong các bệnh viện, thăm viếng các gia đình không cần biết là công giáo hay ngoài công giáo,các nhà dưỡng lão Dandenong, Noble Park đến các bệnh viện ở khắp các vùng Melbourne để thăm viếng nếu nơi đó có bệnh nhân người Việt-Nam. Praesidium đầu tiên khởi đầu họp ở nhà xứ Thánh Giuse,Springvale, sau đó về nhà xứ Elizabeth, Dandenong và sau khi có Trung Tâm thì trở về họp tại Trung Tâm Công Giáo Tôma thiện cho đến ngày nay.Thời gian mấy năm đầu có năm đã thành lập được 8 Praesidium, 6 đội trưởng thành và 2 đội Junior.

Vào cuối năm 1996, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện được thành lập. Anh Lôrensô Nguyễn xuân Nhượng làm trưởng nhiệm kỳ một, chị Annê Phạm ngọc Ánh làm trưởng nhiệm kỳ hai và ba và anh Phêrô Nguyễn văn Nhậm làm trưởng nhiệm kỳ bốn cùng với các anh chị: anh Giuse Vũ ngọc Hoài làm phó, anh Giuse Phạm văn Sơn làm thư ký, chị Maria Vũ thị Ánh Thu làm thủ quỷ.

Curia Tôma Thiện hiện nay có 6 Praesidium đang sinh hoạt rất điều:

– Praesidium Đức Mẹ Chúa Trời từ trước là“Nữ Vương Nước Việt Nam”

– Praesidium Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa.

– Praesidium Nữ Vương Các Thiên Thần

– Praesidium Nữ Vương Thế Giới

– Praesidium Đức Mẹ La Vang – Tôma Thiện

– Praesidium Đức Mẹ La Vang – Springvale

______________________________________________________________________________

CURIA TÔMA THIỆN TRONG CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN

  • Ban điều hành Curia gồm có:

           – Trưởng: Phêrô Nguyễn văn Nhậm
           – Phó     : Maria Nguyễn thị Lành
           – Thư ký: Giuse Phạm văn Sơn
           –  Thủ ủy: Anna  Nguyễn thị Liên
 

  • Curia Tôma Thiện hiện nay có 6 đơn vị Lêgiô trực thuộc:
  • Đơn vị Đức Mẹ Chúa Trời: Trưởng: Phêrô Nguyễn văn Nhậm
  • Đơn vị Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa: Trưởng:Giuse Vũ Ngọc Hoài
  • Đơn vị Nữ Vương các Thiên Thần: Trưởng: Maria Nguyễn thị Lành
  • Đơn vị Nữ Vương thế giới: Trưởng: Maria Nguyễn thị Cường
  • Đơn vị Đức Mẹ Lavang,Tôma Thiện: Trưởng: Maria Vũ thị Ánh Thu
  • Đơn vị Đức Mẹ Lavang,Springvale: Trưởng: Lôrensô Nguyễn xuân Nhượng.

Curia được sự hướng dẫn của cha Tuyên úy: Giuse vũ Ngọc Tuyễn và cũng là linh giám cho Curia.
 Mọi liên lạc đến Lêgiô trực thuộc Curia Tôma Thiện xin gọi số phone:
 Home: 95791351
Mob : 0449 951 225
Email: nham1312@yahoo.com.au
Xin chân thành cám ơn, Nguyện chúc cha Linh Giám và quý anh chị một  Mùa Giáng Sinh An Bình và Một Năm Mới Hồng Phúc.
 
                                                  T.M Ban chấp hành Curia Tôma Thiện
                                                                       Phêrô Nguyễn Văn Nhậm.


Tham Khảo

Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
♦ Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) – Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) - Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ACIES) ngày 25 tháng 3, 2017 – Têrêsa NL ghi lại
Legio Maria Mừng Kính Lễ Bổn Mạng ngày 8/12/2016 – Têrêsa LN- Bài viết
Và những hình ảnh trong ngày lễ Bổn Mạng, xin nhấn vào đây
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ACIES) ngày 25 tháng 3, 2017 – Têrêsa NL ghi lại03-04-2017
Legio Maria Mừng Kính Lễ Bổn Mạng ngày 8/12/2016 – Têrêsa LN- Bài viết 04-01-2017
Và những hình ảnh trong ngày lễ Bổn Mạng, xin nhấn vào đây

MỪNG LỄ ACIES LÊGIÔ MARIAE CURIA TÔMA-THIỆN ngày 9/4/2016Đăng 26-05-2016

Hướng Trình Sinh Hoạt Legio 2016.Đăng 05-03-2016

Sinh Hoạt trong Legio. Đăng 05-03-2016

Phóng Sự Legio 2016. Đăng 05-03-2016

• Frank Duff – Sáng lập viên LEGIO MARIA

• Kỷ Niệm Legio Maria thành lập tại Giáo Hạt Tôma Thiện – Springvale và Keysborough

• Một Ngày Xuất Du – Trang Phóng Sự

• Sơ lượt HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒcủa Lêgiô và tĩnh tâm hằng năm từ ngày 23-25/10/2015