MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO MICAE HY THỨ BẢY 26.05.2018

Chúc mừng quý ông bà và anh chị em trong xóm giáo Micae Hy. Nguyện xin thánh bổn mạng cầu bầu cùng Chúa để mỗi thành viên của Xóm Giáo luôn can trường làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay.
Chúc mừng ban đại diện mới của xóm:
Anh Lê Minh Thế – Trưởng Xóm
Chị Nguyễn Thị Lành – Phó Xóm
Chị Trần Thị Hoa – Thủ Quỹ
♦ MỪNG KÍNH THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY (Thơ Dĩnh Phan)
♦ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY LỄ MỪNG KÍNH THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY (Photo – Thuan Tran)