Đơn xin chịu Bí Tích Thánh Tẩy (Rửa Tội)

Trẻ em: tổ chức lúc 11 giờ sáng thứ bảy cuối tháng. Xin vui lòng nộp đơn cho Cha tuyên úy trước ngày cử hành bí tích.
Người lớn: tổ chức mỗi năm một lần vào dịp lễ Phục Sinh. Cần tham dự khóa Tìm Hiểu Giáo Lý Công Giáo.

 

Tải Mẫu Đơn

Bài Viết Liên Quan

Đơn đặt chỗ an vị Tường Tưởng Niệm... Tải Mẫu Đơn DonDatChoAnViTuongNiem.pdfDownload
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *