ÂN NHÂN VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN NGÔI NHÀ CHÚNG TA

Đã nhận của quý vị ân nhân sau:
Bác Tưởng, O.B Thái Bá Tỵ, AC Tấn Lâm, Nguyễn Đức Phan, GĐ Hồ C. Bảo, GĐ Bác Mến, O.B Trịnh V. Minh, A.C Tiên Chi, Bác Nguyễn T. An, AC Nhậm, AC Quỹ, A.C Dũng Quang, AC Phong Hoàng, AC Thiêu, GĐ Giang Lê, Chị Kim Tiên & Vivien, Chị Phạm T. Lai, A.C Bình lành, X.G Đa Minh Úy, Ca Đoàn Tình Mẹ, X.G Phaolô Lộc, GĐ Đức Hiếu, XG Micae Hy, AC Vũ Ly, Legio Mariae, A.C Quyền Mầu, Dòng Ba Phan Sinh Springvale, Nhóm Thân Hữu Việt Úc, Nghị Viên T.Lợi, Quát & Kim Anh Đô, O.B Đinh khắc Thăng, Dòng Ba Đaminh Cẩm, XG Simon Hòa, CĐ Têrêsa, GĐ Chị Tốt, A.C Duy Lan, Hội Ân Nhân DCCT, GĐ, OB Phan Tường,  A.C Trịnh Yến, A.C Hiệp Trinh, A.C Minh Thanh, A.C Bình Gấm, GĐ Anh Thân, GĐ Bà Yến Lưu, Maria Đinh T. Hương, O.B Nguyễn Văn Viên, AC N Văn Nhất,  A.C Tân Lành, O.B Trịnh Công Bính, Têrêsa Hoàng T Minh Liên, AC Vinh Huệ, Têrêsa Vy, AC Lê Hưng & Ngô T. Hợp, AC Tuyên & Hương, Maria Vũ T Thanh Kỳ, AC Phú Quyên, OB Gioan Bạch, O.B N Hảo, AC Hưng Nguyệt, Cẩm Nguyễn, KB, Khánh Nguyễn, Lisa Nguyễn, Marleve & Paul Nguyễn, Bùi Trinh & Anh Phương, Bà Gối, Ẩn Danh, N Minh Thông, GĐ Đức Là (VN), Bác Đàm Phạm, Phạm Thị Huệ, Nguyễn T Hạnh, OB Trung Kim, Chị T Thu Tô, A.C Hải Nhung, Maria Teresa Thiên Hương, AC Hồng Để, OB Trung Kim, Nhóm Rạng Đông Springvale
Như vậy chúng ta hiện tại có 81 ân nhân của viên đá đầu tiên, tổng số tiền ủng hộ là $351,400. Đã nhận được tiền từ 78 ân nhân số tiền là $330,400. Trong hai tuần tới, chúng con xin khóa danh sách ân nhân và tiến hành khắc tên lên phía sau bảng đồng như chúng con đã hứa hôm gây quỹ.
Ngoài ra chúng con đã nhận $25,000 của hai gia đình dâng tặng cho tượng thánh Giuse và Đức Mẹ.
Chúng con cũng đã nhận đủ tiền từ quý ân nhân đấu giá các vật phẩm trong tiệc gây quỹ NGÔI NHÀ CHÚNG TA.