Giờ Thánh Lễ

NgàyGiờ Thánh LễGiờ Xưng Tội
Thứ Hai10:00 SángNửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ
Thứ Ba10:00 SángNửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ
Thứ Tư10:00 SángNửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ
Thứ Năm7:00 ChiềuNửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ
Thứ Sáu7:00 ChiềuTrong lúc chầu Thánh Thể
Thứ Bảy3:00 Chiều – Hành Hương Kính Đức Mẹ HCG
7:00 Chiều
10 tới 11 giờ sáng
Thứ Bảy Đầu Tháng10:00 Sáng mỗi Thứ Bảy Đầu ThángKhông Có
Chúa Nhật10:00 Sáng, 12:30 Chiều
5:00 Chiều, 4:00 Chiều (Chầu)
Không Có