Người ta nói – Bài Viết Tháng 12 – Đoàn Khôi msc

TU SĨ – Bài Viết Tháng 9 – Đoàn Khôi msc

Thổn Thức – Đoàn Khôi msc

NÀY CON ĐÂY – Đoàn Khôi msc

SÁM HỐI VÀ TIN – Bài viết tháng Ba – Đoàn Khôi msc

Giới thiệu sách " A Quiet Place Within" tác giả Khoi Nguyen msc

Lễ Truyền chức Phó Tế Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Khôi.