Hình Ảnh: Bữa Tiệc Cám Ơn – Đức Cha Long và Cộng đoàn chiêu đãi Ca đoàn Teresa – Holy Eucharist, vì đóng góp cho ngày gây quỹ tại L'amor Reception, Thứ Hai 30/12/2019

Hình Ảnh: Thánh lễ Kỷ niệm 30 năm Linh mục của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất 29/12/2019 – Photo: Nam Võ

Hình Ảnh – Lễ Vọng Giáng Sinh 2019, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Video – TĨNH TÂM GIÁNG SINH do Linh Mục Antone Nguyễn Ngọc Dũng thuyết giãng tại TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG ,KEYSBOROUGH

Video – Đêm Ca Nhạc Thánh Ca "NGÔI LỜI GIÁNG THẾ III' 2019 Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Keysborough