Hình Ảnh Lễ Bế Mạc Tháng Hoa 2019 Dâng Mẹ Maria

Lễ Bổn Mạng Xóm Giáo Micae Hồ Đình Hy- 2019

XÓM GIAÓ PHILIPHE MINH VÀ PHAOLÔ HẠNH TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 7/5/2019 – Photo Phuong Tran

Hình ảnh – Thánh Mẫu La Vang Thánh Du T.T.T.N.L.V 2019 – Photo Nam Vo

Lễ Khai Mạc Thánh Mẫu La Vang Thánh Du 19 – T.T.T.M.L.V