Hình ảnh – Thánh Mẫu La Vang Thánh Du T.T.T.N.L.V 2019 – Photo Nam Vo

Lễ Khai Mạc Thánh Mẫu La Vang Thánh Du 19 – T.T.T.M.L.V

Video – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 – Phần II (cuối), Anh Chị Em Tân Tòng Chịu Phép Thánh Tẩy – T.T.T.M.L.V

Video – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 – Phần I, Nghi Thức Rước Nến và Bài Giảng – T.T.T.M.L.V

Hình Ảnh Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 – Photo Dung Tran

Video – Suy Tôn Thánh Giá – Thứ Sáu Tuần Thánh 2019 – T.T.T.M.L.V