Xóm Giáo Đa Minh Đạt mừng lễ bổn mạng 2017

Ca sĩ Ngọc Huệ tại trung tâm Hoan-Thiện 2017

Mừng Lễ Thánh Tôma Thiện

Youth Mass 6-11-2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện

Hành Hương Cửa Thánh 28-10-2016

Bài giảng Hành Hương cửa Thánh 2016

Phim Ảnh 1

Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh thể