BAN BẢO VỆ TRẺ EM (SAFEGUARDING COMMITTEE)

Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh, C.Ss.R
Tuyên Uý Trưởng

Linh mục Giuse Đỗ Tuấn Anh, C.Ss.R
Tuyên Uý Phó

Đaminh Phạm Hoà Hiền
Thành viên

Gioakim Nguyễn Văn Đạo
Thành viên

Phêrô Nguyễn Chính
Thành viên

Maria Nguyễn Thị Huệ
Thành viên

Vicki Lê
Thành viên