Xóm Giáo Simon Hòa

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ VÀO TỐI THỨ BẢY , LÚC 7 Giờ

HỌ VÀ TÊNEmailPHONEGHI CHÚ
Nguyễn Văn Trángtrangbinhminh2@gmail.com9798 4741Trưởng Xóm
Nguyễn Văn TiếnPhó Xóm
Vũ Thị Ánh Thums.quythu@gmail.com9798 4716Thư Ký
Nguyễn Văn Longvanlong45@gmail.com9798 1509 Thủ Qũy