Xóm Giáo PhaoLô Hạnh

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ VÀO  TỐI CHỦ NHẬT , LÚC 7 Giờ

HỌ VÀ TÊNĐỊA CHỈPHONEGHI CHÚ
Phạm Văn Công6 Armstrong Way, Dandenong Nth, 317597954172Trưởng Xóm
    
    
    
    
    
    
    
    

========================================================