Xóm Giáo Đa Minh Đinh Đạt

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ VÀO  TỐI CHỦ NHẬT , LÚC 7 Giờ

HỌ VÀ TÊNĐỊA CHỈPHONEGHI CHÚ
Đỗ Văn Thân83 Hunt Cr , Clarinda , Vic 31690422090146Trưởng Xóm
Đỗ Văn Tiến1 Tammary Dr , Clarinda , Vic 316995127247Phó Xóm
Nguyễn Văn Tiên7 Linda St , Clarinda , Vic 316995442271Thư Ký Kiêm Thủ Qủy
Nguyễn Thanh Phương9 Rochell Crt , Clarinda , Vic 316995515557
Nguyễn Thị Sượi86 Bourke Rd , Clarinda , Vic 316995518975
Trần Thái Lợi4 Savannah Pl , Chadstone , Vic 314898308810
Nguyễn Văn Bường22 Jacobs Dr , Clarinda , Vic 31690403474810
Nguyễn Thanh Bình3 Sheldon Pl , Clayton South , Vic 31690405636399
Phạm Khắc Huy18 Benambra St , Oakleigh South , Vic 316795519136

========================================================

♦ Lễ bổn mạng của xóm giáo 2017
Lễ bổn mạng của xóm giáo 2017