Xóm Giáo Augustino Huy

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ HAI TUẦN MỘT LẦN VÀO TỐI CHỦ NHẬT , LÚC 7:30 Giờ Tối

HỌ VÀ TÊNEmailPHONEGHI CHÚ
Chị Maria Lâm Thị Kiều Nga  Trưởng Xóm
Anh Giuse Quách Đình Diễm  Phó Xóm
Anh Đôminicô Phạm Hòa HiềnHienp2059@yahoo.com0430 517 167Thư Ký
Cô Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga

 

 Thủ Quỹ