Xóm Giáo Angustino Huy

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ VÀO TỐI CHỦ NHẬT , LÚC 7:30 Giờ

HỌ VÀ TÊNEmailPHONEGHI CHÚ
Phạm Hòa Hiềnhienp2509@yahoo.com0430 517 167Trưởng Xóm
Nguyễn Thị Mến9798 8031Phó Xóm