Xóm Giáo Angustino Huy

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ HAI TUẦN MỘT LẦN VÀO TỐI CHỦ NHẬT , LÚC 7:30 Giờ Tối

HỌ VÀ TÊNEmailPHONEGHI CHÚ
Phạm Hòa Hiềnhienp2509@yahoo.com0430 517 167Trưởng Xóm
Trần Văn Cư

trngo007@hotmail.com

0421 777 755Phó Xóm