TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG

Trường Việt Ngữ sẽ kết thúc năm học 2019 với Thánh Lễ Tạ Ơn và Phát Thưởng lúc 12.30pm ngày 1/12/2019. Xin mời quý phụ huynh của các em tham dự đông đủ.

Ngày khai giảng năm học mới 2020 là Chúa Nhật 2/2/2020, giờ học sẽ bắt đầu từ 9:30am và kết thúc 12:00pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *